Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 11 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
2,40€
-
1,31€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
3,06€
-
2,04€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,31€
023825
  N. V. Organon, Oss
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
7,36€
-
6,62€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
012890
  N. V. Organon, Oss
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
3,59€
-
2,62€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
034002
  N. V. Organon, Oss
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
3,59€
-
2,62€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,22€
090069
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,67€
013420
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
3,67€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
090077
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,61€
013439
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
6,36€
-
3,01€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,61€
013447
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC
7,55€
-
4,31€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
019038
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA01 simvastatin filmsko obložena tableta