Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 31 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
4,85€
149935
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
8,62€
-
2,16€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,62€
104400
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
3,42€
-
1,97€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
104426
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,13€
-
0,93€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
9,83€
149936
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
10,69€
-
0,94€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
104434
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,01€
-
0,80€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
9,83€
150841
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
9,83€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
104450
  Lek d.d.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
2,76€
-
1,71€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,62€
040592
  AstraZeneca AB
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
-
-
3,93€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
040614
  AstraZeneca AB
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
-
-
2,11€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
040703
  AstraZeneca AB
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
25,35€
-
5,10€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
097691
  AstraZeneca AB
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
7,09€
-
6,19€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,73€
149694
  ALKALOID - INT d.o.o.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
3,43€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,51€
149695
  ALKALOID - INT d.o.o.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,24€
-
0,64€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,51€
149696
  ALKALOID - INT d.o.o.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,22€
-
0,45€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,28€
149693
  ALKALOID - INT d.o.o.
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
3,00€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
3,42€
-
1,43€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,13€
-
0,93€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,01€
-
0,80€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
2,76€
-
1,71€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
4,85€
109800
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
8,62€
-
4,13€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,62€
109819
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
3,42€
-
1,97€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,62€
130788
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
3,78€
-
2,37€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
4,85€
130796
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
10,20€
-
5,86€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
109827
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
4,13€
-
0,93€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
9,83€
109835
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
10,69€
-
0,94€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
9,83€
130818
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
14,76€
-
5,37€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
130800
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
5,32€
-
2,23€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,28€
109851
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
-
-
0,80€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
9,83€
109860
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
1,20€
109878
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
2,76€
-
1,71€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
3,59€
109886
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C10AA07 rosuvastatin filmsko obložena tableta
  Rp    
PC70*
6,75€
-
3,46€
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV