Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 9 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,98€
053945
  Novartis Europharm Limited  
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, suspenzija
  Rp    
PC70
9,88€
-
0,99€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,98€
068411
  Allergan Pharmaceuticals Ireland  
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
9,96€
-
1,07€
da
Vsa zdravila v TSZ       
0%
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
8,90€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
17,20€
-
5,86€
da
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
24,70€
146924
  Laboratoires Thea  
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
17,80€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,98€
000060
  Novartis Europharm Limited  
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
12,63€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
10,78€
018511
  Allergan Pharmaceuticals Ireland  
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
13,69€
-
3,19€
da
Vsa zdravila v TSZ       
0%
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
P70
16,94€
-
-
-
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,98€
070076
  Pfizer Luxembourg SARL  
  S01ED51 timolol, kombinacije kapljice za oko, raztopina
  Rp    
PC70
6,25€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ