Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 9 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
4,91€
146700
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid tableta
  Rp    
VC
3,82€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
6,31€
146701
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid tableta
  Rp    
VC
4,81€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
6,26€
146702
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid tableta
  Rp    
VC
4,54€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,51€
146703
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid tableta
  Rp    
VC
7,16€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,46€
146704
  KRKA, d.d., Novo mesto
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid tableta
  Rp    
VC
6,92€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,51€
146258
  SERVIER PHARMA d.o.o.
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid filmsko obložena tableta
  Rp    
VC
12,90€
-
4,81€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
8,46€
146260
  SERVIER PHARMA d.o.o.
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid filmsko obložena tableta
  Rp    
VC
12,01€
-
3,89€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
6,31€
146264
  SERVIER PHARMA d.o.o.
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid filmsko obložena tableta
  Rp    
VC
9,63€
-
3,64€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
6,26€
146266
  SERVIER PHARMA d.o.o.
  C09BX01 perindopril, amlodipin in indapamid filmsko obložena tableta
  Rp    
VC
13,89€
-
8,35€
-
Vsa zdravila v TSZ