Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 11 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,18€
080608
  Novartis Europharm Limited
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,18€
159593
  Novartis Europharm Limited
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
334,18€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,54€
080535
  Novartis Europharm Limited
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
334,54€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,18€
147046
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
803,58€
-
414,57€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
167,09€
147530
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
314,96€
-
161,92€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,54€
147047
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
616,71€
-
308,98€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,54€
147531
  Accord Healthcare S.L.U.
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
616,71€
-
308,98€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,18€
159571
  Teva B.V.
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
803,58€
-
140,80€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,54€
159570
  Teva B.V.
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
616,71€
-
140,37€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,18€
145415
  KRKA, d.d., Novo mesto
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
803,58€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
334,54€
145416
  KRKA, d.d., Novo mesto
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
616,71€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ      Vsa zdravila v MZZ z NPV