Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 10 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
791,98€
080608
  Novartis Europharm Limited  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
465,09€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
634,94€
080535
  Novartis Europharm Limited  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
465,06€
-
-
da
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
791,98€
147046
  Accord Healthcare  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
873,19€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
634,94€
147047
  Accord Healthcare  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
634,94€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
395,99€
147588
  STADA Arzneimittel AG  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
327,02€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
634,94€
147589
  STADA Arzneimittel AG  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
634,94€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
791,98€
145204
  Teva B.V.  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
873,19€
-
88,92€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
634,94€
145205
  Teva B.V.  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
634,94€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
791,98€
145415
  KRKA, d.d., Novo mesto  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
873,19€
-
88,92€
-
Vsa zdravila v TSZ       
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
634,94€
145416
  KRKA, d.d., Novo mesto  
  L01XE01 imatinib filmsko obložena tableta
  H/Rp    
PC100*
634,94€
-
-
-
Vsa zdravila v TSZ