Seznam zdravil  - kriterijem iskanja ustreza 15 zapisov.
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Poimenovanje zdravila Pravni status Nacionalna šifra
  Pakiranje Imetnik dovoljenja  
  ATC Farmacevtska oblika
Informativno
  Režim Previd.ukrep
Razvrstitev
Regulirana cena brez DDV Dogovorjena cena brez DDV
doplačilo*
  

0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
045420
  Gilead Sciences Ireland UC
  J05AR06 emtricitabin, dizoproksiltenofovirat in efaviren filmsko obložena tableta
  H/Rp    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159791
  MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
  J05AR24 lamivudin, dizoproksiltenofovirat in doravirin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
-
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
159792
  MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
  J05AR24 lamivudin, dizoproksiltenofovirat in doravirin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
P100*
412,99€
-
-
-
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
150218
  Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
  J05AF07 dizoproksiltenofovirat filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
112,87€
148331
  MYLAN S.A.S.
  J05AF07 dizoproksiltenofovirat filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
  Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148197
  Sandoz d.d.
  J05AF07 dizoproksiltenofovirat filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
149016
  MYLAN S.A.S.
  J05AR06 emtricitabin, dizoproksiltenofovirat in efaviren filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
142,96€
148302
  KRKA, d.d., Novo mesto
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
PC100*
142,96€
-
-
da
  Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148332
  MYLAN S.A.S.
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148467
  Sandoz d.d.
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
148386
  STADA Arzneimittel AG
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
PC100*
142,96€
-
-
da
  Vsa zdravila v MZZ z NPV
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
143365
  Gilead Sciences Ireland UC
  J05AR08 emtricitabin, dizoproksiltenofovirat in rilpivir filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
P100
462,66€
-
-
-
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
-
005550
  Gilead Sciences Ireland UC
  J05AR03 dizoproksiltenofovirat in emtricitabin filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
-
-
-
da
   
0%
Zdravilo z dovoljenjem za promet
112,87€
056200
  Gilead Sciences Ireland UC
  J05AF07 dizoproksiltenofovirat filmsko obložena tableta
  Rp/Spec    
PC100
112,87€
-
-
da
  Vsa zdravila v MZZ z NPV