Seznam medsebojno zamenljivih zdravil za najvišjo prizano vrednostjo
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
TSZ
VALSARTAN 160 MG, HIDROKLOROTIAZID 25 MG, FILMSKO OBLOŽENA TABLETA
030104
Co-Diovan 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x
PC
4,75€
-
3,13€
1,77€
da
040720
Valsaden 160 mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)
PC
-
-
3,13€
0,13€
da