Seznam medsebojno zamenljivih zdravil za najvišjo prizano vrednostjo
* Informativno doplačilo je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega.
Šifra Ime zdravila
LISTA
Regulirana cena
Dogovor. cena
Info. dopla. z DDV *
TSZ
VALSARTAN 320 MG, HIDROKLOROTIAZID 12,5 MG, FILMSKO OBLOŽENA TABLETA
015750
Co-Diovan 320 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x
PC
33,18€
-
3,28€
3,64€
da
124710
Valsaden 320 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x
PC
-
-
3,28€
0,85€
da