Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :067008
   
Ime zdravila : Neupogen
Poimenovanje zdravila : Neupogen 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Neupogen 300 mcg razt. za inj. brizga 0,5 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000086799 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intravenska/subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : L03AA02
LZDRAVILA Z DELOVANJEM NA NOVOTVORBE IN IMUNOMODULATORJI
L03ZDRAVILA ZA SPODBUJANJE IMUNSKE ODZIVNOSTI
L03AZdravila za spodbujanje imunske odzivnosti
L03AAKolonije spodbujajoči faktorji
L03AA02filgrastim
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : filgrastim
 
Zadnja sprememba podatkov :15.09.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 filgrastim
300 µg / 0,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC100
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 60,15 €
Dogovorjena cena :
NPV : 16,73 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 47,54
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 1011-118/2012-11 27.08.2018 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda

Zadnja sprememba podatkov : 15.09.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 150 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,35 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012