Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :007056
   
Ime zdravila : Pulmicort
Poimenovanje zdravila : Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogramov/vdih prašek za inhaliranje
Kratko poimenovanje zdravila : Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm.
   
EAN oznaka :3837000018967 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :100 vdih
Pakiranje :škatla s plastičnim inhalatorjem s praškom za 100 vdihov
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03BA02
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03BDruga zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, za inhaliranje
R03BAGlukokortikoidi
R03BA02budezonid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : budezonid
 
Zadnja sprememba podatkov :06.03.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje
Stična ovojnina :inhalator
Št. enot v stični ovojnini :0 vdih
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 budezonid
200 µg / 1 vdih
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 11.09.2019
 
Velja od : 30.07.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 11,93 €
Dogovorjena cena :
NPV : 5,78 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 30.07.2019
Velja od : 01.07.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 11.09.2019
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-70/2018-4 17.01.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : AstraZeneca AB
Kvarnbergagatan 12
151 85 Södertalje

Zadnja sprememba podatkov : 06.03.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 20000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,8 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012