Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :017051
   
Ime zdravila : Humira
Poimenovanje zdravila : Humira 40 mg/0,8 ml raztopina za injiciranje za pediatrično uporabo
Kratko poimenovanje zdravila : HUMIRA 40 mg/ 0,8 ml razt.za inj. za pediatr.upor. viala 2x
   
EAN oznaka :3837000089547 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :pakiranje z dvema škatlama, vsaka vsebuje: 1 viala (0,8 ml raztopine), 1 injekcijska brizga, 1 igla, 1 sterilni adapter, 2 alkoholna zloženca
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost na trgu :stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : L04AB04
LZDRAVILA Z DELOVANJEM NA NOVOTVORBE IN IMUNOMODULATORJI
L04ZDRAVILA ZA ZAVIRANJE IMUNSKE ODZIVNOSTI
L04AZdravila za zaviranje imunske odzivnosti
L04ABZaviralci tumorje-nekrotizirajočega faktorja alfa (TNF-alfa)
L04AB04adalimumab
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : adalimumab
 
Zadnja sprememba podatkov :02.02.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0,8 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 adalimumab
40 mg / 0,8 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P100*
Omejitve predpis. :
  1. Za zdravljenje juvenilnega idiopatskega artritisa. Zdravilo lahko indicira revmatolog Pediatrične klinike UKC Ljubljana. 2. Za zdravljenje Crohnove bolezni. Zdravilo lahko indicira gastroenterolog Pediatrične klinike UKC Ljubljana in Klinike za pediatrijo UKC Maribor. 3. Za zdravljenje psoriaze. Zdravilo lahko indicira dermatolog na osnovi izpolnjenih pogojev za uvedbo in prenehanje zdravljenja z biološkim zdravilom v elektronskem registru BioRx.si.
Zadnja sprem. pod. : 16.06.2016
 
Velja od : 01.07.2016
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : EU/1/03/256/001 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen/Rhein

Zadnja sprememba podatkov : 02.02.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 32 mg
Dnevni definirani odmerek : 2,9 mg
Zadnja sprememba podatkov : 13.06.2012