Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :029890
   
Ime zdravila : AVAMYS
Poimenovanje zdravila : AVAMYS 27,5 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : AVAMYS 27,5 mcg/vpih pršilo za nos 120x
   
EAN oznaka :3837000110739 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 pršilnik
Pakiranje :steklenica v plastičnem ohišju, 120 vpihov
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Nazalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R01AD12
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R01ZDRAVILA ZA BOLEZNI NOSNE SLUZNICE
R01ADekongestivi in druga zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluznice
R01ADKortikosteroidi
R01AD12flutikazonfuroat
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : flutikazonfuroat
 
Zadnja sprememba podatkov :06.02.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :120 vpih
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 flutikazonfuroat
27,5 µg / 1 vpih
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 5,31 €
Dogovorjena cena :
NPV : 2,14 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 3,47
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/07/434/003 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus
24 Dublin

Zadnja sprememba podatkov : 06.02.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 3300 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,11 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012