Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :149877
   
Ime zdravila : Influvac Tetra
Poimenovanje zdravila : Influvac Tetra suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Influvac Tetra susp.za inj. brizga 0,5 ml 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 brizga
Pakiranje :škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z iglo z 0,5 ml suspenzije
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna/subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
prejet podatek o prihodu na trg
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : J07BB02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BBCepiva proti gripi
J07BB02cepivo proti gripi, z delci virusov ali s površinskimi antigeni, inaktivirano
 
Zadnja sprememba podatkov :16.06.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 brizga
  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 96,13 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-48/2022-15 09.11.2022 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Viatris Healthcare Limited
Damastown Industrial Park Mulhuddart
15 Dublin
Irska

Zadnja sprememba podatkov : 16.06.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :