Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145114
   
Ime zdravila : Mommox
Poimenovanje zdravila : Mommox 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : Mommox 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 vpihov
   
EAN oznaka :3837000138221 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :120 vpih
Pakiranje :škatla s plastenko s 17 g suspenzije za 120 vpihov
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Nazalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R01AD09
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R01ZDRAVILA ZA BOLEZNI NOSNE SLUZNICE
R01ADekongestivi in druga zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluznice
R01ADKortikosteroidi
R01AD09mometazon
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : mometazon
 
Zadnja sprememba podatkov :24.03.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :17 vpih
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 mometazonfuroat
50 µg / 1 vpih
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 3,54 €
Dogovorjena cena :
NPV : 2,14 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 1,53
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 1011-7/2016-11 24.10.2017 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Lek d.d.
Verovškova ulica 57
1526 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 24.03.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :