Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :144159
   
Ime zdravila : BCG
Poimenovanje zdravila : BCG 10 ANTI TUBERCULOSIS VACCINE (Szczepionka przeciwgruzlicza BCG 10) prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : BCG 10 Anti-Tuberculosis Vaccine (Szczepionka przeciwgruzlicza BCG 10) ampula 5x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ampula
Pakiranje :Škatla s 5 ampulami s praškom in 5 ampulami s topilom
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AN01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07ANCepiva proti tuberkulozi
J07AN01cepivo proti tuberkulozi z oslabljenimi bakterijami
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti tuberkulozi z oslabljenimi bakterijami
 
Zadnja sprememba podatkov :30.12.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Stična ovojnina :ampula
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 cepivo proti tuberkulozi z oslabljenimi bakterijami
50 µg / 0,1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-184/2020 27.05.2020 Velja do : 27.05.2021
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : NIJZ
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :