Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :011886
   
Ime zdravila : Benil
Poimenovanje zdravila : Benil 1 mg/1 ml kapljice za nos, raztopina, za odrasle
Kratko poimenovanje zdravila : Benil 1 mg/ml kapljice za nos za odrasle 10 ml
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za nos, raztopina
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 ml
Pakiranje :škatla s stekleničko (z zaporko s kapalko) z 10 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Nazalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Napovedano stalno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : R01AA08
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R01ZDRAVILA ZA BOLEZNI NOSNE SLUZNICE
R01ADekongestivi in druga zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluznice
R01AASimpatomimetiki, enokomponentna zdravila
R01AA08nafazolin
 
Zadnja sprememba podatkov :24.01.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za nos, raztopina
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :10 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 nafazolin
0,77 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-183/2014-3 14.09.2015 Velja do : 14.09.2015
Datum preneh. trženja zdravila : 14.09.2015 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 24.01.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 7,7  mg
Dnevni definirani odmerek : 0,4  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012