Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :114006
   
Ime zdravila : Latanox
Poimenovanje zdravila : Latanox 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : Latanox 50 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml
   
EAN oznaka :3837000059007 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :2,5 ml
Pakiranje :škatla s plastenko z 2,5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EE01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EEAnalogi prostaglandina
S01EE01latanoprost
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : latanoprost
 
Zadnja sprememba podatkov :22.03.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :kapalni vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :2,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 latanoprost
50 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 4,85 €
Dogovorjena cena :
NPV : 4,49 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 0,39
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-65/2018-4 28.09.2018 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20
51000 Rijeka

Zadnja sprememba podatkov : 22.03.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :