Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :149606
   
Ime zdravila : Fixalpost
Poimenovanje zdravila : Fixalpost 50 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina v enoodmernem vsebniku
Kratko poimenovanje zdravila : Fixalpost 50 mcg/5 mg v 1 ml kapljice za oko razt.enoodmer.vsebnik 0,2 ml 30x
   
EAN oznaka :3837000184495 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :30 vsebnik
Pakiranje :škatla s 6 vrečicami s po 5 enoodmernih vsebnikov z 0,2 ml raztopine (skupno 30 vsebnikov)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01ED51
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EDAntagonisti adrenergičnih receptorjev beta
S01ED51timolol, kombinacije
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : timolol, kombinacije
 
Zadnja sprememba podatkov :17.09.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina v enoodmernem vsebniku
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :0,2 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 latanoprost
50 µg / 1 ml
 timolol
5 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 08.11.2019
 
Velja od : 29.11.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 20,04 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum dovoljenja : 1010-126/2016-16 07.12.2018 Velja do : 07.12.2023
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Laboratoires Thea
12, Rue Louis Bleriot
63017 Clemond-Ferrand Cedex 2

Zadnja sprememba podatkov : 17.09.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :