Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145045
   
Ime zdravila : TESTIM
Poimenovanje zdravila : TESTIM 50 mg transdermalni gel
Kratko poimenovanje zdravila : TESTIM 50 mg transdermal.gel tuba 5 g 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :transdermalni gel
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :150 g
Pakiranje :škatla s 30 tubami s 5 g gela
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Transdermalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Stalno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : G03BA03
GZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI HORMONI
G03SPOLNI HORMONI IN ZDRAVILA ZA URAVNAVANJE DELOVANJA SPOLOVIL
G03BAndrogeni
G03BADerivati 3-oksoandrost-4-ena
G03BA03testosteron
 
Zadnja sprememba podatkov :12.08.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :transdermalni gel
Stična ovojnina :tuba
Št. enot v stični ovojnini :5 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 testosteron
50 mg / 5 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1011-61/2016-7 19.12.2018 Velja do : 19.12.2018
Datum preneh. trženja zdravila : 19.08.2020 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 12.08.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :