Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :147484
   
Ime zdravila : Bimatoprost Accord
Poimenovanje zdravila : Bimatoprost Accord 0,1 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : Bimatoprost Accord 0,1 mg/ml kapljice za oko razt. 3 ml
   
EAN oznaka :3837000161861 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :3 ml
Pakiranje :škatla z vsebnikom iz LDPE in z zaporko, ki ščiti pred odprtjem, s 3 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EE03
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EEAnalogi prostaglandina
S01EE03bimatoprost
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : bimatoprost
 
Zadnja sprememba podatkov :24.12.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :3 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 bimatoprost
0,1 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.06.2020
 
Velja od : 23.06.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 4,79 €
Dogovorjena cena :
NPV : 5,39 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 23.06.2020
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 04.06.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10123-83/2019-7 15.11.2019 Velja do : 01.03.2021
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
Ul. Tasmowa 7
02-677 Warsaw

Zadnja sprememba podatkov : 24.12.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :