Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :144170
   
Ime zdravila : HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
Poimenovanje zdravila : HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE 200 mg filmsko obložena tableta
Kratko poimenovanje zdravila : HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE 200 mg film.obl.tbl. 60x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Filmsko obložena tableta
Količina osnovnih enot za aplikacijo :60 tableta
Pakiranje :škatla s 60 filmsko obloženimi tabletami
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : P01BA02
PANTIPARAZITIKI, INSEKTICIDI IN REPELENTI
P01ANTIPROTOZOIKI
P01BAntimalariki
P01BAAminokinolini
P01BA02hidroksiklorokin
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : hidroksiklorokin
 
Zadnja sprememba podatkov :05.10.2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :0 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 hidroksiklorokinijev sulfat
200 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-482/2019 16.12.2019 Velja do : 16.12.2020
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : LENIS d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 15.01.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :