Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :060364
   
Ime zdravila : Abstral
Poimenovanje zdravila : Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :podjezična tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 tableta
Pakiranje :škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Sublingvalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Izdaja na posebni zdravniški recept
Trigonik (absolutna prepoved upravljanja vozil)
Omejena količina enkratne izdaje
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N02AB03
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02AOpioidi
N02ABDerivati fenilpiperidina
N02AB03fentanil
 
Zadnja sprememba podatkov :28.02.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :podjezična tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 fentanil
100 µg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P*
Omejitve predpis. :
  Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.
Zadnja sprem. pod. : 08.12.2023
 
Velja od : 01.01.2024
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 42,31 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 15.06.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 13.06.2024
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-7/2019-3 12.02.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Kyowa Kirin Holdings B.V.
Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp
Nizozemska

Zadnja sprememba podatkov : 28.02.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 1000  mg
Dnevni definirani odmerek : 1,2  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012