Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :150899
   
Ime zdravila : Klozapin Accord
Poimenovanje zdravila : Klozapin Accord 100 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Klozapin Accord 100 mg tbl. 50x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :50 tableta
Pakiranje :škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : N05AH02
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N05PSIHOLEPTIKI
N05AAntipsihotiki
N05AHDiazepini, oksazepini, tiazepini in oksepini
N05AH02klozapin
 
Zadnja sprememba podatkov :31.03.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klozapin
100 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1010-93/2019-12 15.02.2021 Velja do : 15.02.2026
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.
Ul. Tasmowa 7
02-677 Warsaw
Poljska

Zadnja sprememba podatkov : 31.03.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :