Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :015385
   
Ime zdravila : Canesten
Poimenovanje zdravila : Canesten1 500 mg vaginalne tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Canesten1 500 mg vaginal.tbl. 1x
   
EAN oznaka :3837000002300 
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Vaginalna tableta
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 tableta
Pakiranje :škatla z 1 vaginalno tableto v pretisnem omotu in 1 aplikatorjem
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Vaginalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost na trgu :napovedano stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : G01AF02
GZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI HORMONI
G01GINEKOLOŠKA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA IN ANTISEPTIKI
G01AProtimikrobna zdravila in antiseptiki brez kombinacij s kortikosteroidi
G01AFDerivati imidazola
G01AF02klotrimazol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : klotrimazol
 
Zadnja sprememba podatkov :21.02.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Vaginalna tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :1 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klotrimazol
500 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-36/2017-3 08.05.2017 Velja do : 08.05.2017
Datum preneh. trženja zdravila : 08.05.2017
Imetnik dovoljenja / potrdila : BAYER d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 21.02.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 500 g
Dnevni definirani odmerek : 0,1 g
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012