Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :231266
   
Ime zdravila : NEOCATE
Poimenovanje zdravila : NEOCATE prašek 400 g
Kratko poimenovanje zdravila : NEOCATE prašek 400 g
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :prašek za peroralno suspenzijo
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :1 pločevinka
Pakiranje :pločevinka s 400 g praška
Zaščitni element : -
Pravni status dovoljenja :Živilo
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
 
ATC oznaka : V06DF
VRAZNA ZDRAVILA
V06OSNOVNA HRANILA
V06DDruga hranila
V06DFMlečni nadomestki
V06DFMlečni nadomestki
 
Zadnja sprememba podatkov :23.09.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za peroralno suspenzijo
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :1 pločevinka
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 mlečni nadomestek
400 g / 1 pločevinka
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka :
Št. in datum odločbe/potrdila :   Velja do :
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila :Zadnja sprememba podatkov :

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :