Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :002364
   
Ime zdravila : Miostat
Poimenovanje zdravila : MIOSTAT 100 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : MIOSTAT 100 mcg/ml razt.za inj. viala 1,5 ml 12x
   
EAN oznaka :3837000079395 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :12 viala
Pakiranje :škatla z 12 vialami z 1,5 ml raztopine (12 x 1 viala v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intraokularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :H - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.
Prisotnost na trgu :napovedano stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EB02
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EBParasimpatikomimetiki
S01EB02karbahol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : karbahol
 
Zadnja sprememba podatkov :12.02.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :1,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 karbahol
100 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-154/2017-5 13.12.2017 Velja do : 13.12.2017
Datum preneh. trženja zdravila : 12.06.2019
Imetnik dovoljenja / potrdila : S.A. Alcon Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs

Zadnja sprememba podatkov : 12.02.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 1800 ml
Dnevni definirani odmerek : 0,4 ml
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012