Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145983
   
Ime zdravila : Zostavax
Poimenovanje zdravila : ZOSTAVAX prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : ZOSTAVAX prašek za susp.za inj. viala 1x
   
EAN oznaka :3837000146905 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :1 viala+1 napolnjena injekcijska brizga + 2 nepritrjeni igli
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BK02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BKCepiva proti noricam
J07BK02cepivo proti pasovcu z oslabljenimi virusi
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti pasovcu z oslabljenimi virusi
 
Zadnja sprememba podatkov :07.11.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za suspenzijo za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 virus varicella (sev Oka/Merck)
19400 PFU / 0,65 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    
Farmacevtska oblika :vehikel za parenteralno uporabo
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,65 brizga
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 voda za injekcije
0,65 ml / 1 brizga
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum dovoljenja : EU/1/06/341/011 28.10.2013 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : MSD VACCINS
162 avenue Jean Jaures
69007 Lyon

Zadnja sprememba podatkov : 07.11.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :