Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :143205
   
Ime zdravila : Miostat
Poimenovanje zdravila : MIOSTAT 100 mikrogamov/ml (0,01 %) raztopina za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : MIOSTAT 100 mcg/ml (0,01 %) razt.za inj. viala 1,5 ml 12x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :12 viala
Pakiranje :škatla z 12 vialami z 1,5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Intraokularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EB02
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EBParasimpatikomimetiki
S01EB02karbahol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : karbahol
 
Zadnja sprememba podatkov :27.05.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :1,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 karbahol
100 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 253,02 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : IVDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.08.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.07.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-161/2020 12.05.2020 Velja do : 12.05.2021
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : SANOLABOR, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 27.05.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :