Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :057754
   
Ime zdravila : Zarzio
Poimenovanje zdravila : Zarzio 48 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Zarzio 48 M e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x
   
EAN oznaka :3837000120974 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje/infundiranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno zaščito za iglo
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intravenska/subkutana uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : L03AA02
LZDRAVILA Z DELOVANJEM NA NOVOTVORBE IN IMUNOMODULATORJI
L03ZDRAVILA ZA SPODBUJANJE IMUNSKE ODZIVNOSTI
L03AZdravila za spodbujanje imunske odzivnosti
L03AAKolonije spodbujajoči faktorji
L03AA02filgrastim
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : filgrastim
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Raztopina za injiciranje/infundiranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 filgrastim
48 miljon e. / 0,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC100
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 68,18 €
Dogovorjena cena :
NPV : 32,36 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 39,22
Vrsta zdravila : podobno biološko
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/08/495/005 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 9 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,35 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012