Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :151164
   
Ime zdravila : Aperox
Poimenovanje zdravila : Aperox 10 mg/50 mg v 1 g gel
Kratko poimenovanje zdravila : Aperox 10 mg/50 mg v 1 g gel 30 g
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :gel
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 g
Pakiranje :škatla s tubo s 30 g gela
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Dermalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo ni uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : D10AF51
DZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA
D10ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE AKEN
D10AZdravila za lokalno zdravljenje aken
D10AFProtimikrobne učinkovine za zdravljenje aken
D10AF51klindamicin, kombinacije
 
Zadnja sprememba podatkov :31.08.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :gel
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :30 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klindamicin
10 mg / 1 g
 benzoilperoksid
50 mg / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 11,51 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.07.2024
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2024
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 10121-156/2023-7 01.08.2023 Velja do : 03.11.2026
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet : H/21/02854/001
Imetnik dovoljenja / potrdila : JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20
51000 Rijeka
Hrvaška

Zadnja sprememba podatkov : 31.08.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :