Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146088
   
Ime zdravila : Canephron
Poimenovanje zdravila : Canephron obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Canephron obl.tbl. 60x
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :60 tableta
Pakiranje :škatla s 60 obloženimi tabletami (3 x 20 obloženih tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp l+p - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : G04BX
GZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL TER SPOLNI HORMONI
G04ZDRAVILA ZA BOLEZNI SEČIL
G04BZdravila za bolezni sečil
G04BXDrugi urologiki
G04BXDrugi urologiki
 
Zadnja sprememba podatkov :05.11.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :20 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 uprašena droga zeli navadne tavžentrože
18 mg / 1 tableta
 uprašena droga korenine luštreka
18 mg / 1 tableta
 uprašena droga lista navadnega rožmarina
18 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : HT/13/01741/001 20.12.2018 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 05.11.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :