Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :018031
   
Ime zdravila : Canesten
Poimenovanje zdravila : Canesten 10 mg/ml dermalno pršilo, ratopina
Kratko poimenovanje zdravila : Canesten 10 mg/ml dermal.pršilo 30 ml
   
EAN oznaka :3837000086898 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :dermalno pršilo, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 plastenka
Pakiranje :škatla s plastenko (z zaporko s pršilnim ventilom) s 30 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Dermalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost na trgu :stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : D01AC01
DZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA
D01ANTIMIKOTIKI ZA ZDRAVLJENJE DERMATOLOŠKIH BOLEZNI
D01AAntimikotiki za lokalno zdravljenje
D01ACDerivati imidazola in triazola
D01AC01klotrimazol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : klotrimazol
 
Zadnja sprememba podatkov :01.08.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :dermalno pršilo, raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :30 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 klotrimazol
10 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 5363-U-I-2019/11 14.06.2012 Velja do : 26.06.2012
Datum preneh. trženja zdravila : 26.06.2012
Imetnik dovoljenja / potrdila : BAYER d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 01.08.2014

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :