Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146924
   
Ime zdravila : Duokopt
Poimenovanje zdravila : Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 10 ml
   
EAN oznaka :3837000156195 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 vsebnik
Pakiranje :škatla z enim vsebnikom (HDPE) z 10 ml raztopine, črpalko s pomožnim dostavnim sistemom in varnostno zaporko
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01ED51
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EDAntagonisti adrenergičnih receptorjev beta
S01ED51timolol, kombinacije
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : timolol, kombinacije
 
Zadnja sprememba podatkov :21.10.2017    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :10 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 dorzolamid
20 mg / 1 ml
 timolol
5 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 11.09.2019
 
Velja od : 30.07.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 17,8 €
Dogovorjena cena :
NPV : 24,7 €
Tip cene : IVDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 30.07.2019
Velja od : 01.06.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 11.09.2019
Zadnja sprememba podatkov : 30.05.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10121-353/2016-6 11.01.2017 Velja do : 10.04.2020
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Laboratoires Thea
12, Rue Louis Bleriot
63017 Clemond-Ferrand Cedex 2

Zadnja sprememba podatkov : 21.10.2017

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :