Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :108359
   
Ime zdravila : Flavamed
Poimenovanje zdravila : Flavamed 60 mg šumeče tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Flavamed 60 mg šumeče tbl. 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :šumeča tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 tableta
Pakiranje :škatla z 1 polipropilenskim vsebnikom z 10 tabletami
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Potekajoče začasno prenehanje opravljanja prometa
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : R05CB06
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R05ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE KAŠLJA IN PREHLADA
R05CEkspektoransi, kombinacije brez antitusikov
R05CBMukolitiki
R05CB06ambroksol
 
Zadnja sprememba podatkov :04.12.2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :šumeča tableta
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 ambroksol
54,8 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1011-66/2014-8 03.04.2017 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Nemčija

Zadnja sprememba podatkov : 04.12.2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 548  g
Dnevni definirani odmerek : 0,12  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012