Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :142944
   
Ime zdravila : DIAMOX
Poimenovanje zdravila : DIAMOX 500 mg/5 ml prašek in vehikel za za raztopino za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : DIAMOX 500 mg/5 ml prašek in vehikel za za razt.za inj. viala 1x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :škatla z 1 vialo s 500 mg praška in 1 ampulo s 5 ml vehikla
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz za posamično zdravljenje - Zdravilo se uporablja na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja ogovorne osebe klinike oziroma inštituta na njegovo osebno odgovornost.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EC01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01ECZaviralci karboanhidraze
S01EC01acetazolamid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : acetazolamid
 
Zadnja sprememba podatkov :20.09.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 acetazolamid
500 mg / 5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : 841-113/2019 04.09.2019 Velja do : 04.09.2020
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : SANOLABOR, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 20.09.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :