Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :094439
   
Ime zdravila : Brufen
Poimenovanje zdravila : Brufen 400 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Brufen 400 mg filmsko obl.tbl. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet; Zdravilo z dovoljenjem za promet;
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
 
ATC oznaka : M01AE01
MZDRAVILA ZA BOLEZNI MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA
M01ZDRAVILA S PROTIVNETNIM IN PROTIREVMATIČNIM UČINKOM
M01ANesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila
M01AEDerivati propionske kisline
M01AE01ibuprofen
 
Zadnja sprememba podatkov :10.12.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 ibuprofen
400 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : V
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 24.07.2012
 
Velja od : 01.08.2012
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 2,52 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.07.2023
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2023
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-48/2022-15 09.11.2022 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Viatris Healthcare Limited
Damastown Industrial Park Mulhuddart
15 Dublin
Irska

Zadnja sprememba podatkov : 10.12.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 12000  g
Dnevni definirani odmerek : 1,2  g  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012