Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :151353
   
Ime zdravila : Toda Autotest Nasal COVID-19
Poimenovanje zdravila : Toda Autotest Nasal COVID-19; Toda Pharma
Kratko poimenovanje zdravila : HAG test za samotestiranje na SARS-Cov-2 5x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :/
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 test
Pakiranje :škatla s 5 testi
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Medicinski pripomoček
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : /
/-
/-
/-
/-
/-
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : -
 
Zadnja sprememba podatkov :28.12.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Ni podatkov.    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : Velja do : 27.05.2025
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : NYD d.o.o.
Prešernova cesta 19
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 28.12.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :