Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :151353
   
Ime zdravila : Toda Autotest Nasal COVID-19
Poimenovanje zdravila : Toda Autotest Nasal COVID-19; Toda Pharma
Kratko poimenovanje zdravila : HAG test za samotestiranje na SARS-Cov-2 5x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :/
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :5 test
Pakiranje :škatla s 5 testi
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Medicinski pripomoček
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje : -
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
 
ATC oznaka : /
/-
/-
/-
/-
/-
 
Zadnja sprememba podatkov :28.12.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Ni podatkov.    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum odločbe/potrdila : Velja do : 27.05.2025
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : NYD d.o.o.
Prešernova cesta 19
1000 Ljubljana
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 28.12.2022

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :