Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :159223
   
Ime zdravila : JCOVDEN suspenzija za injiciranje
Poimenovanje zdravila : JCOVDEN suspenzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : JCOVDEN susp.za inj. viala s po 5 odmerki 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 viala
Pakiranje :škatla z 10 vialami s po 5 odmerki
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
stalno prenehanje
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo ni uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
 
ATC oznaka : J07BN02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BNCepiva proti Covid-19
J07BN02covid-19, virusni vektor, nezmožen podvojevanja
 
Zadnja sprememba podatkov :23.01.2024    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :2,5 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 adenovirus tipa 26, ki kodira glikoprotein bodice virusa SARS-CoV-2
831763771,1 Inf.e. / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum odločbe/potrdila : 1024-17/2020-3 12.03.2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet : EU/1/20/1525/001
Imetnik dovoljenja / potrdila : Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgija

Zadnja sprememba podatkov : 23.01.2024

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :