Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :092088
   
Ime zdravila : Lotriderm
Poimenovanje zdravila : Lotriderm 0,5 mg/g/10 mg/g krema
Kratko poimenovanje zdravila : Lotriderm 0,5 mg/g/10 mg/g krema 15 g
   
EAN oznaka :3837000012231 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :krema
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 tuba
Pakiranje :škatla s tubo s 15 g kreme
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Dermalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : D01AC20
DZDRAVILA ZA BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽNEGA TKIVA
D01ANTIMIKOTIKI ZA ZDRAVLJENJE DERMATOLOŠKIH BOLEZNI
D01AAntimikotiki za lokalno zdravljenje
D01ACDerivati imidazola in triazola
D01AC20imidazoli/triazoli v kombinaciji s kortikosteroidi
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : imidazoli/triazoli v kombinaciji s kortikosteroidi
 
Zadnja sprememba podatkov :05.05.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :krema
Stična ovojnina :tuba
Št. enot v stični ovojnini :15 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 betametazon
0,5 mg / 1 g
 klotrimazol
10 mg / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-2321/12 05.12.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 05.05.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :