Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :159242
   
Ime zdravila : Spikevax
Poimenovanje zdravila : Spikevax 0,2 mg/ml disperzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : Spikevax 0,2 mg/ml disperz.za inj. viala 5 ml 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :disperzija za injiciranje
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 viala
Pakiranje :škatla z 10 večodmernimi vialami s 5 ml disperzije
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet; Zdravilo z dovoljenjem za promet;
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
 
ATC oznaka : J07BN01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BNCepiva proti Covid-19
J07BN01covid-19, cepivo na osnovi RNK
 
Zadnja sprememba podatkov :05.10.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :disperzija za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 elasomeran (mRNK cepivo proti COVID-19)
100 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum odločbe/potrdila : 1024-2/2020-3 07.01.2020 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet : EU/1/20/1507/001
Imetnik dovoljenja / potrdila : MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.
Calle Monte Esquinza 30 Bajo izquierda
28010 Madrid
Španija

Zadnja sprememba podatkov : 05.10.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :