Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146671
   
Ime zdravila : FSME IMMUN
Poimenovanje zdravila : FSME IMMUN 0,25 ml za otroke suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : FSME IMMUN 0,25 ml za otroke susp.za inj.brizga 1x
   
EAN oznaka :3837000153620 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo (Tip Cap) 0,25 ml suspenzije in 1 iglo
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BA01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BACepiva proti virusom encefalitisa
J07BA01cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu, s celimi virusi, inaktivirano
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu, s celimi virusi, inaktivirano
 
Zadnja sprememba podatkov :03. 10. 2015    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,25 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 virus klopnega meningoencefalitisa, inaktivirani
1,2 µg / 0,25 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 23,97 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 08. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30. 07. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-29/2015-2 30. 04. 2015 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Pfizer Luxembourg SARL
51, Avenue J.F.Kennedy
1855 Luxembourg

Zadnja sprememba podatkov : 03. 10. 2015

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :