Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :093335
   
Ime zdravila : Panadol Extra
Poimenovanje zdravila : Panadol Extra 500 mg/65 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Panadol Extra 500 mg/65 mg film.obl.tbl. 12x
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :12 tableta
Pakiranje :škatla z 12 tabletami (1 x 12 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
Zdravilo je prisotno v prometu na debelo
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
 
ATC oznaka : N02BE51
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02BDrugi analgetiki in antipiretiki
N02BEAnilidi
N02BE51paracetamol, kombinacije brez psiholeptikov
 
Zadnja sprememba podatkov :09.07.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :12 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 kofein
65 mg / 1 tableta
 paracetamol
500 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-134/2018-5 15.05.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd
Knockbrack, Dungarvan, County Waterford
RY76 X35
Irska

Zadnja sprememba podatkov : 09.07.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :