Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146323
   
Ime zdravila : Targinact
Poimenovanje zdravila : Targinact 15 mg/7,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Kratko poimenovanje zdravila : Targinact 15 mg/7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :tableta s podaljšanim sproščanjem
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :30 tableta
Pakiranje :škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :Za zdravilo ni uveden PPN (program za preprečevanje nosečnosti)
Program(i) nadzorovanega dostopa :Za zdravilo ni zahteve za PND (program(i) nadzorovanega dostopa)
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Izdaja na posebni zdravniški recept
Trigonik (absolutna prepoved upravljanja vozil)
Omejena količina enkratne izdaje
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N02AA55
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02AOpioidi
N02AAOpiati
N02AA55oksikodon in nalokson
 
Zadnja sprememba podatkov :05.10.2023    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta s podaljšanim sproščanjem
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 nalokson
4,5 mg / 1 tableta
 oksikodon
9 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-64/2023-3 29.08.2023 Velja do : 29.08.2023
Datum preneh. trženja zdravila : 29.08.2023 Številka dovoljenja za promet : H/10/01492/036
Imetnik dovoljenja / potrdila : Mundipharma Gesellschaft m. b. H.
Wiedner Gürtel 13, Turm 24, OG 15
1100 Wien
Avstrija

Zadnja sprememba podatkov : 05.10.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 270  mg
Dnevni definirani odmerek : 75  mg  Opomba: nanaša se na oksikodon
Zadnja sprememba podatkov : 05.10.2023