Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :145452
   
Ime zdravila : Dymista
Poimenovanje zdravila : Dymista 137 mikrogramov/50 mikrogramov na vpih pršilo za nos, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : Dymista 137 mcg/50 mcg na vpih pršilo za nos susp. 120 odm.
   
EAN oznaka :3837000141788 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 vsebnik
Pakiranje :škatla s steklenico (25 ml) s 23 g suspenzije (najmanj 120 vpihov)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Nazalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R01AD58
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R01ZDRAVILA ZA BOLEZNI NOSNE SLUZNICE
R01ADekongestivi in druga zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluznice
R01ADKortikosteroidi
R01AD58flutikazon, kombinacije
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : flutikazon, kombinacije
 
Zadnja sprememba podatkov :15.09.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :23 vpih
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 azelastin
125 µg / 1 vpih
 flutikazonpropionat
50 µg / 1 vpih
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : VC
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 12,63 €
Dogovorjena cena :
NPV : 3,75 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 8,96
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 1011-27/2017-10 10.08.2018 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg

Zadnja sprememba podatkov : 15.09.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :