Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :087319
   
Ime zdravila : Nasonex
Poimenovanje zdravila : Nasonex 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 140 odm.
   
EAN oznaka :3837000078138 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 plastenka
Pakiranje :škatla z 1 plastenko z zaporko z odmernim mehanskim pršilnikom za 140 vpihov
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Nazalna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R01AD09
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R01ZDRAVILA ZA BOLEZNI NOSNE SLUZNICE
R01ADekongestivi in druga zdravila za lokalno zdravljenje nosne sluznice
R01ADKortikosteroidi
R01AD09mometazon
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : mometazon
 
Zadnja sprememba podatkov :10.04.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :pršilo za nos, suspenzija
Stična ovojnina :vsebnik za pršilo
Št. enot v stični ovojnini :120 vpih
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 mometazonfuroat
50 µg / 1 vpih
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 5,31 €
Dogovorjena cena :
NPV : 2,5 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 15.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 13.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10123-53/2015-8 30.08.2016 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 10.04.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 6000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,2 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012