Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :111503
   
Ime zdravila : Paramax
Poimenovanje zdravila : Paramax Comp 500 mg/65 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Paramax Comp 500 mg/65 mg tbl. 10x
   
Oglaševanje dovoljeno :DA 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :10 tableta
Pakiranje :škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N02BE51
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02BDrugi analgetiki in antipiretiki
N02BEAnilidi
N02BE51paracetamol, kombinacije brez psiholeptikov
 
Zadnja sprememba podatkov :14.12.2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :10 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 kofein
65 mg / 1 tableta
 paracetamol
500 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Podaljšanje dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 1011-100/2014-7 20.05.2016 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila : Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Vitabalans oy
Varastokatu 8
13500 Hameenlinna
Finska

Zadnja sprememba podatkov : 14.12.2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :   
Dnevni definirani odmerek :     
Zadnja sprememba podatkov :