Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :132527
   
Ime zdravila : Nypero
Poimenovanje zdravila : Nypero 0,25 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Nypero 0,25 mg film.obl.tbl. 21x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :21 tableta
Pakiranje :škatla z 21 tabletami (3 x 7 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N04BC04
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N04ANTIPARKINSONIKI
N04BDopaminergiki
N04BCAgonisti dopamina
N04BC04ropinirol
 
Zadnja sprememba podatkov :18.04.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :7 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 ropinirol
0,25 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 103-99/2015-3 07.10.2015 Velja do : 07.10.2015
Datum preneh. trženja zdravila : 07.10.2015 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : ALKALOID - INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Zadnja sprememba podatkov : 18.04.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 7,5  mg
Dnevni definirani odmerek : 6  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012