Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :044610
   
Ime zdravila : Sumatriptan Aurobindo
Poimenovanje zdravila : Sumatriptan Aurobindo 100 mg tablete
Kratko poimenovanje zdravila : Sumatriptan Aurobindo 100 mg tbl. 6x
   
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :tableta
Št. osnovnih enot za aplikacijo na pakiranje :6 tableta
Pakiranje :škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost zdravila v prometu  
na debelo :
-
Program za preprečevanje   nosečnosti :
Program(i) nadzorovanega dostopa :
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil)
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
 
ATC oznaka : N02CC01
NZDRAVILA Z DELOVANJEM NA ŽIVČEVJE
N02ANALGETIKI
N02CZdravila proti migreni
N02CCSelektivni agonisti serotoninskih 5HT1 receptorjev
N02CC01sumatriptan
 
Zadnja sprememba podatkov :01.08.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :6 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 sumatriptan
100 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet z zdravilom

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum odločbe/potrdila : 5363-U-I-1233/09 02.08.2012 Velja do : 04.08.2012
Datum preneh. trženja zdravila : 04.08.2012 Številka dovoljenja za promet :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Aurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park
HA46QD South Ruislip
Združeno kraljestvo

Zadnja sprememba podatkov : 01.08.2014

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 600  mg
Dnevni definirani odmerek : 20  mg  
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012