Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :030074
   
Ime zdravila : Asmanex
Poimenovanje zdravila : Asmanex Twisthaler 400 mikrogramov/vdih prašek za inhaliranje
Kratko poimenovanje zdravila : Asmanex Twisthaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. z inhalatorjem 60 odm.
   
EAN oznaka :3837000023640 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :60 vdih
Pakiranje :škatla s plastičnim vsebnikom s praškom za inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim ventilom in ustnikom)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03BA07
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03BDruga zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, za inhaliranje
R03BAGlukokortikoidi
R03BA07mometazon
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : mometazon
 
Zadnja sprememba podatkov :15.10.2013    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :0 vdih
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 mometazonfuroat
400 µg / 1 vdih
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 27,8 €
Dogovorjena cena :
NPV : 13,87 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 15,25
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 15.01.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 13.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-2472/12 19.12.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Merck Sharp & Dohme, d.o.o.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 15.10.2013

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 24000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,4 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012