Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :014001
   
Ime zdravila : Budelin
Poimenovanje zdravila : Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjen
Kratko poimenovanje zdravila : Budelin Novolizer 200 mcg/odmerek prašek za inhal. 200 odm.
   
EAN oznaka :3837000025095 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje, odmerjeni
Količina osnovnih enot za aplikacijo :200 odmerek
Pakiranje :škatla z vložkom s 200 odmerki
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03BA02
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03BDruga zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, za inhaliranje
R03BAGlukokortikoidi
R03BA02budezonid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : budezonid
 
Zadnja sprememba podatkov :22.08.2014    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje, odmerjeni
Stična ovojnina :vložek
Št. enot v stični ovojnini :2,18 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 budezonid
200 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 29.11.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 11,58 €
Dogovorjena cena :
NPV : 11,56 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 0,02
Vrsta zdravila : generično
Velja od :  
Velja od : 29.11.2019
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 13.01.2020
Zadnja sprememba podatkov : 02.12.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 5363-I-2218/12 12.11.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg

Zadnja sprememba podatkov : 22.08.2014

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 40000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,8 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012